Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

SIMFONIJSKI ORKESTAR AKADEMIJE UMETNOSTI

Godina unosa građe: 2016/17. KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU
Istraživači: Ira Prodanov, Nemanja Sovtić, Nataša Crnjanski, Ljubica Ilić


Podprojekat usmeren na delatnost Simfonijskog orkestra Akademije umetnosti sadrži podatke o koncertnoj aktivnosti ovog ansambla osnovanog neposredno posle Trinaestog Susreta muzičkih akademija Jugoslavije maja meseca 1986. godine. Uočivši, naime, značaj i neophodnost zajedničkog muziciranja i koncertnog nastupa kao pripreme za buduću profesionalnu karijeru studenata i studentkinja Muzičkog departmana, tadašnje rukovodstvo Akademije odlučilo se na stvaranje stalnog orkestarskog ansambla koji je od samih početaka vodio jedan od najznačajnijih dirigenata tadašnje države, maestro Mladen Jagušt. Orkestar je do danas ostvario preko stotinu nastupa u Novom Sadu i na teritoriji tadašnje Jugoslavije. Na programu su negovana dela mahom literature romantičara, potom kompozitora klasične i barokne epohe, a na institiranje maestra Jagušta, izvođena su najzahtevnija dela vokalno-instrumentalne literature, što je podrazumevalo saradnju hora i orkestra Akademije. Nakon maestrovog penzionisanja, dirigentsku palicu preuzeo je Andrej Bursać, ali i brojni drugi dirigenti koji su gostovali na Akademiji umetnosti. Program je, pored uobičajenog izvođenja remek dela simfonijske literature, u novije vreme obogaćen i premijernim izvođenjima savremenih kompozitora, ali i manjim projektima u kojima su, kao solisti, angažovani najbolji studenti i studentkinje Muzičkog departmana. Arhiviran materijal sadrži podatke o nastupima, delima, programske knjižice koncerata, fotografije, kritike iz dnevne štampe i slično.

ARHIVA - SIMFONIJSKI ORKESTAR AKADEMIJE UMETNOSTI

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Sav materijal iz baze podataka sa projekta Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije se koristi isključivo u naučne svrhe

TOP