Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

POZORIŠTE PROMENA

Godina unosa građe: 2016/17. KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU
Istraživači: Dragan Stojmenović, Silard Antal
Autor projekta Promena:
Kontakt Promena: Promena


Akademsko pozorište PROMENA osnovano je pri AUNS radi realizacije i distribucije pozorišnih predstava i filmskih dela, autora koji su pod supervizijom ili direktim učešćem profesora,  stručnih saradnika i studentkinja i studenata Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Ovo umetničko telo nezvanično je počelo sa radom u drugoj polovini sedamdesetih godina 20. veka, a osnivački akt potvrđen je 8. oktobra 1982 godine. „PROMENA“ je ostvarila značajne pozorišne produkcije koje su svih ovih godina doprinosile kvalitativnoj kulturnoj politici AP Vojvodine, podižući na najviši nivo produktivnost umetnika na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Arhiviranje dokumentacije vezane za delovanje “PROMENE” daje uvid u rad ovog ansambla,  u istorijat, osnivače, kao i sadašnje saradnike. Tokom perioda od četiri decenije PROMENA je ostvarila više od stotinu pozorišnih produkcija, na desetine festivalskih gostovanja, humanitarnih akcija, promocija i umetničkih performansa. Baza je organizovana tako da je moguće hronološki pratiti produkciju i sve podatke koje je prate (fotografije, plakati, kritike i slično). Sakupljena građa poslužiće autorima podprojekta za realizaciju planirane monografije o PROMENI (“PROMENA – juče, danas i sutra: 1978-2018”), ali i svim zainteresovanima za buduća naučna i umetnička istraživanja.

LOGO POZORIŠTA PROMENA

Boro Drašković o PROMENI

Sa promocije Zbornika radova AU 02.12.2016 godine.

INTERVJUI I NATPISI U ŠTAMPI O POZORIŠTU PROMENA

ARHIVA - AKADEMSKO POZORIŠTE PROMENA

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Sav materijal iz baze podataka sa projekta Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije se koristi isključivo u naučne svrhe

TOP