Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

MUZIKA I MEDIJI

Godina unosa građe: 2016/17. KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU
Istraživač: Milan Milojković


Podprojekat Muzika i mediji usmeren je na prikupljanje podataka o studentskim radovima realizovanim u toku aktivnosti na predmetu Muzika i mediji na osnovnom i master nivou studija. Oni obuhvataju novinske, radijske i televizijske priloge sa pratećom dokumentacijom, posvećene temama iz muzičkog života Vojvodine. Povremeno, fokus radova je usmeravan i ka drugim muzičkim centrima u zemlji. U radovima su obrađene teme pretežno vezane za umetničku muziku, uz određen broj radova iz oblasti popularne, improvizovane/džez i narodne muzike. Bazom dominiraju radijski prilozi sa reportažom sa koncerta, a pored njih, zastupljeni su i drugi vidovi medijske produkcije poput kraktometražnog filma/video TV priloga, (polu)strukturisanog intervjua (tekst/audio/video), specijalizovane autorske radijske/TV emisije itd. Imajući to u vidu, arhiva predmeta Muzika i mediji pruža mogućnost istraživačima savremenog kulturnog života ovog dela zemlje da dođu do informacija koje inače nisu (u toj meri ili uopšte) dostupne u sredstvima javnog informisanja, istovremeno afirmišući manje poznate stvaraoce i studente umetničkih smerova sklone pisanoj reči i kreativnoj prezentaciji svojih/tuđih dostignuća, ohrabrujući njihovo dalje istraživanje postojećih i novih vidova medijske zastupljenosti muzičkog stvaralaštva.

ARHIVA MUZIKA I MEDIJI

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Muzika i mediji

Sav materijal iz baze podataka sa projekta Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije se koristi isključivo u naučne svrhe

TOP