Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

MEŠOVITI HOR AKADEMIJE UMETNOSTI

Godina unosa građe: 2016/17. KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU
Istraživači: Marijana Kokanović Marković, Nataša Crnjanski, Ljubica Ilić


Mešoviti hor Akademije umetnosti deluje gotovo od samog osnivanja institucije, od trenutka kada se formira predmet Hor na studijama muzičke umetnosti. Tako je od samog početka rad ansambla direktno u vezi sa nastavom iz istoimenog predmeta. Prvih nekoliko godina ansambl predvodi prof. Vladimir Kranjčević, potom prof. Boris Černogubov (do 2007. godine), a nakon njega prof. Božidar Crnjanski. Najveći broj studenata hora čine studenti Muzičke pedagogije, kao i studenti izvođačkih profila i naučnih studijskih programa kojima je predmet Hor izborni na različitim nivoima studiranja. Na kraju svake godine mešoviti hor, čiji ansambl broji preko stotinu članova, nastupa na samostalnim večernjim koncertima i u zajedničkim projektima sa Simfonijskim orkestrom Akademije umetnosti. Hor je od samog osnivanja redovno učestvovao na svim značajnijim festivalima u zemlji: Nomus, Bemus, Susreti muzičkih akademija Jugoslavije, Mokranjčevi dani, A fest i drugo.

Kada je reč o zajedničkim projektima hora i orkestra koji su postali simbol umetničke produkcije Akademije umetnosti, treba istaći da je dugi niz godina dirigent bio maestro Mladen Jagušt sa kojim su se izvodila kapitalna dela vokalno-instrumentalne muzike. Od 2000. godine Simfonijskim orkestrom Akademije umetnosti diriguje maestro Andrej Bursać.

U okviru naučnog projekta arhivirana je građa koju sačinjavaju: plakati, ulaznice, pozivnice, programi, fotografije i napisi u štampi; locirani su i linkovani audio-video snimci koji sveukupno dokumentuju bogat koncertni život ansambla. Arhiviran materijal će biti dostupan za kulturološka, umetnička i naučna proučavanja.

ARHIVA - MEŠOVITI HOR AKADEMIJE UMETNOSTI

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Sav materijal iz baze podataka sa projekta Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije se koristi isključivo u naučne svrhe

TOP