Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

ISTRAŽIVANJA STUDENATA STUDIJSKOG PROGRAMA ETNOMUZIKOLOGIJA

Godina unosa građe: 2017. KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU
Istraživač: Vesna Karin


U okviru podprojekta Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija stvorena je mogućnost da naučno-istraživački radovi studenata budu predstavljeni široj javnosti. S tim u vezi, na sajtu projekta dati su u digitalnoj bazi i pojedini audio ili video snimci koji predstavljaju deo bogate muzičko-folklorne građe sakupljene u okviru etnomuzikoloških i etnokoreoloških terenskih istraživanja. Digitalna baza sadrži, između ostalog, odabrane snimke iz različitih delova Vojvodine (sela optšina Ruma, Pećinci, Kačarevo, Titel, Subotica i dr), ali i šire: Banija, Banatska klisura, Slavonija i sl. Ostala muzičko-folklorna građa je arhivirana u Etnomuzikološkom arhivu Akademije umetnosti u Novom Sadu, a snimci zabeleženi u okviru terenskih istraživanja za potrebe pisanja naučnih radova nalaze se na priloženom kompakt disku uz diplomski/master rad čija je signatura data u digitalnoj bazi. Svi radovi nalaze se u Etnomuzikološkom arhivu (seminarski i diplomski/master radovi) i Bibloteci na Tvrđvi (diplomski/master radovi).

ARHIVA ISTRAŽIVANJA STUDENATA STUDIJSKOG PROGRAMA ETNOMUZIKOLOGIJA

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

ISTRAŽIVANJA STUDENATA STUDIJSKOG PROGRAMA ETNOMUZIKOLOGIJA

Sav materijal iz baze podataka sa projekta Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije se koristi isključivo u naučne svrhe

TOP