Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji
Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu
arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije

UMETNIČKA PRODUKCIJA

Akademija umetnosti u Novom Sadu

Mešoviti hor Akademije umetnosti

Simfonijski orkestar Akademije umetnosti

Produkcija studijskog programa Etnomuzikologija

Akademija umetnosti Novi Sad
Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije

Kulturološki identiteti

Sav materijal iz baze podataka sa projekta Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije se koristi isključivo u naučne svrhe

TOP