STUDIJE ETNOMUZIKOLOGIJE NA AKADEMIJI UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Na sajtu projekta Kulturološki  identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti objavljena je elektronska knjiga STUDIJE ETNOMUZIKOLOGIJE NA AKADEMIJI UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU ddr Vesne Ivkov. Time su ujedno završene aktivnosti u okviru ovog projekta koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.