Okrugli sto

Pozivamo Vas na
OKRUGLI STO
povodom naučnog projekta
Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji
Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu
arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije


Učesnici:
Rukovodilac projekta:
dr Ira Prodanov Krajišnik
Članovi istraživačkog tima:
mr Goran Despotovski
dr Dragan Stojmenović
dr Silard Antal
dr Nataša Crnjanski
dr Marijana Kokanović Marković
dr Vesna Ivkov
dr Nemanja Sovtić
MA Milan Milojković

  • Vreme:10. april 2017. 12 časova
    Multimedijalni centar Akademije umetnosti
    Đure Jakšića 7
  • OZNAKA