MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM „MUSICOLOGY IN THE AGE OF (POST)GLOBALIZATION“

Na međunarodnom simpozijumu pod nazivom Musicology in the age of (post)globalization (Muzikologija u doba (post)globalizacije) koji se održao od 3. do 6. aprila 2018. godine u Njujorku, dr Ira Prodanov Krajišnik i dr Nataša Crnjanski predstavile su naučni rad pod nazivom „Archiving in the Age of (Post) Globalization: Toward the Method of Microhistory“ (Arhiviranje u doba (post)globalizacije: prema metodi mikroistorije). Simpozijum se održavao na univerzitetu CUNY (City University of New York), u organizaciji The Barry S. Brook Center for music research and documentation (brookcenter.gc.cuny.edu) i RILM-a (Répertoire International de Littérature Musicale), dokumentacionog centra za diseminaciju rezultata muzikoloških istraživanja iz celog sveta sa bibliografskom bazom.
Međunarodni simpozijum u Njujorku okupio je preko sedamdeset naučnika iz čitavog sveta koji su predstavili parcijalna muzikološka istraživanja i izazove u procesu arhivskog rada i prikupljanja dokumentacije. Izlaganje dr Ire Prodanov Krajišnik i dr Nataše Crnjanski je bilo posvećeno istorijatu delovanja Hora i Simfonijskog orkestra Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu sa emfazom najistaknutijih događaja i ličnosti koje su vodile ove ansamble. Time je svetskoj naučnoj javnosti predstavljen deo projekta „Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu“ sa digitalnom bazom podataka, a ujedno je i istaknut izuzetan značaj koji institucija Akademije umetnosti ima za razvoj kulture i umetnosti u regionu.

  • KATEGORIJA
  • OZNAKA