Kulturoloski identiteti u Lajpcigu (Nemačka)

Prof. dr Ira Prodanov, vođa projekta Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti, učestvovala je na godišnjem kongresu IAML u Lajpcigu (Nemačka) krajem jula meseca. IAML (The International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) je skraćenica za Internacionalnu asocijaciju muzičkih biblioteka, arhiva i centara za dokumentaciju. Na godišnjoj konferenciji ove asocijacije prof. dr Ira Prodanov predstavila je arhiv projekta, te ukazala na metode skladištenja podataka koje je projektni tim sproveo u cilju očuvanja dokumentacije vezane za umetničku produkciju Akademije umetnosti. Na ovom važnom okupljanju bilo je reči o novinama u arhiviranju, internet pretraživanju baza različitih muzičkh podataka, a ukazano je i na mogućnosti učlanjenja u druge arhivske okvire, kao što je, na primer projekat minhenske Nacionalne biblioteke, koja se, između ostalog, bavi arhiviranjem ključnih vebsajtova koji su usmereni na muzičke institucije i druge meta podatke vezane za istoriju muzike. U toku su pregovori za uključenje web sajta projekta Kulturološki identiteti u ovaj arhiv. Podaci o učešću nalaze se na sajtu http://www.iaml.info/congresses/2018-leipzig.

  • KATEGORIJA
  • OZNAKA