Blago u arhivi – KANAL 9

VIDEO K9: „Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu-arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije“ je naziv prvog četvorogodišnjeg naučnog projekta koji sprovodi Akademija umetnosti uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za nauku. Rezultate prve godine projekta analize i arhiviranja produkcije Akademije umetnosti, predstavili su članovi tima koji rade na ovom projektu.