Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji
Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu
arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije

dr Ira Prodanov

Akademija umetnosti u Novom Sadu

Nauke o umetnostima u nas dugo vremena bile su marginalizovane u odnosu na druge oblasti naučnog istraživanja, budući da se umetnost smatrala delatnošću koja ne zadire u oblast naučnog. Poslednjih decenija, međutim, sve je više projekata u kojima se nauka i umetnost umrežavaju i tako otvaraju mogućnost interdisciplinarnih istraživanja koja u svetu predstavljaju najveći izazov naučnicima i daju sve intrigantnije rezultate, te otvaraju nove mogućnosti sagledavanja odnosa ovih  naizgled oprečnih oblasti. Ako imamo na umu činjenicu da se kroz umetničku produkciju održava zeitgeist, da je umetnost „ogledalo sveta“ (Atali 2008), te da se svaka promena društva, politike, ekonomije može registrovati u umetničkom stvaralaštvu kroz teme koje intrigiraju autore, onda je analitički pristup umetničkoj produkciji imperativ napretka svakog savremenog društva.

Umetnička produkcija na Akademiji umetnosti nikada nije predstavljala samo studijske „stepenice“ na kojima su se sretali nastavnici i učenici, već su njihovi ukupni rezultati bili sastavni deo kulturološke ponude grada Novog Sada, Autonomne pokrajine Vojvodine, i šire, Srbije i regiona. U tom smislu treba pomenuti preko dve decenije dugu istoriju delovanja Simfonijskog orkestra Akademije umetnosti, i isto toliko dugu delatnost Hora Akademije umetnosti, zatim dramske inscenacije Akademskog pozorišta Promena koje deluje pri instituciji Akademije umetnosti više od tri decenije, a koje su trajno obeležile teatarsku scenu širom Vojvodine i promovisale rad najeminentijih glumačkih imena druge polovine 20. veka u nas. Građa koju su sakupili studenti i profesori etnomuzikološke katedre – zabeleženi snimci narodnih muzičkih tvorevina – jeste folklorna kolekcija od neprocenjivog značaja za kulturu i tradiciju jedne regije. Deceniju stara godišnja izložba pod naslovom Razlike okuplja likovne umetnike najrazličitijih senzibiliteta da odgovore na temu koja tako dobro rezonira sa kulturnom različitošću  vojvođanskih prostora...

Svi pomenuti rezultati, nažalost, nisu arhivirani, klasifikovani i analizirani iz aspekta muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije, teatrologije, istorije filma, sociologije, istorije i teorije umetnosti. Projekat koji je 2016. godine odobren za finansiranje kao četvorogodišnji naučni projekat na konkursu Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine pod nazivom Kulturološki identiteti umetničke produkcije Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu-arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije (broj 114-451-1671/2016-01), predstavlja prvi podržan projekat ovog sekretarijata u oblasti istraživanja nauka o umetnostima. Njegov cilj je upravo arhiviranje, a potom naučno tumačenje umetničke produkcije naše najvažnije pokrajinske visokoškoske institucije usmerene na umetničko stvaralaštvo.

Umetnička produkcija Akademije umetnosti, institucije osnovane 1974. godine,  na godišnjem nivou podrazumeva izvođenje preko stotinu umetničkih događaja - koncerata muzike različitih žanrova, dramskih predstava, organizaciju festivalskih okupljanja teatarskih trupa, kratkih video formi, izložbi, prezentacija, Otvorenih katedri, studentskih festivala, stručnih predavanja i drugih aktivnosti. Učesnici projekta Kulturološki identiteti umetničke produkcije Akademije umetnosti, profesori Nataša Crnjanski, Silard Antal, Dragan Stojmenović, Goran Despotoviski, Ira Prodanov, Vesna Ivkov, Marijana Kokanović Marković i Ljubica Ilić, te asistenti Milan Milojković i Nemanja Sovtić, iz vizura svojih ekspertiza muzičke, dramske ili likovne umetnosti sakupiće dostupnu građu iz javnih biblioteka i arhiva ili privatnih kolekcija i na adekvatan način naučnom aparaturom predstaviti javnosti umetničke rezultate različitih manifestacija i umetničkih tela Akademije na kojoj rade.

U prvoj godini projekta planira se sakupljanje građe o Simfonijskoj orkestru i horu Akademije, o pozorištu Promena, o koncertnoj aktivnosti Ansambla studenata etnomuzikologije, o festivalu muzičkog departmana A-festu, tradiciji izložbe Razlikei konačno, o produkciji medijskih priloga master programa Muzika i mediji. Na drugoj godini učesnici će nastojati da sakupljeni materijal analiziraju i realizuju naučne radove i monografije koje će biti adekvatan propagandni materijal za predstojeću proslavu 45 godina Akademije umetnosti 2018. godine. Naravno, planira se proširenje istraživačkog prostora na produkciju Novih likovnih medija – kratkih video formi i filmova i druge rezultate umetničkog delovanja institucije koja iz godine u godinu širi svoju programsku ponudu u obrazovanju umetničkog naraštaja. U tome će pomoći i uključivanje drugih kolega, čak i sa drugih institucija, sa kojima će biti moguće ostvariti i dugoročniju saradnju od ove koju nalaže projektni period od 4 godine.

Dugoročni benefit ovog projekta jeste stvaranje baze podataka u Centru za istraživanje umetnosti u okviru Akademije umetnosti koja će biti dostupna široj naučnoj javnosti. Dakako, to će biti i impuls za stvaranje svesti o potrebi za očuvanjem ovakvih podataka, te za moguće proširenje Centra za istraživanje umetnosti pri Akademiji umetnosti novim kadrovima i adekvatnom, savremenom opremom. Ostaje da se nadamo da će projekat imati ne samo odjeka u naučnoj sredini onih koji istražuju umetnost, nego da će važnost ovakvih istraživanja prepoznati i državne strukture koje finansiraju ovakve naučne angažmane.

LOGO PROJEKTA

TIM ISTRAŽIVAČA

Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji
Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu
arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije

Akademija umetnosti Novi Sad
Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije

Kulturološki identiteti

Sav materijal iz baze podataka sa projekta Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije se koristi isključivo u naučne svrhe

TOP