Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2017

Muzika i mediji

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 16.2.2018.
Ime i prezime člana tima: Milan Milojković


2017

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Film o pevačkom ansamblu „Barba”
Datum i vreme umetničke produkcije: 27.12.2017
Mesto umetničke produkcije: AUNS (Đure Jakšića 7)
Učesnici: Ljubomir Milanović (autor), članovi ansambla „Barba” (sagovornici)
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

Prilog sadrži pdf fajl časopisa sa tesktualnim i grafičkim prilozima
.m4v fajl; arhiva predmeta "Muzika i mediji"; Ljubomir Milanović, ansambl „Barba” (.m4v);


Prilozi

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuMuzika i mediji

Preuzimanje materijala Muzika i mediji

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Muzika i mediji

TOP