Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2017

Mešoviti hor Akademije umetnosti

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 15.06.2016.
Ime i prezime člana tima: Nataša Crnjanski


2017

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Koncert mešovitog hora Akademije umetnosti
Datum i vreme umetničke produkcije: 12.05.2017. u 20.00h
Mesto umetničke produkcije: Svečana sala nekadašnje streljane Eđšeg
Učesnici: prof. Božidar Crnjanski, dirigent; Stefan Pankalujić, student druge godine klavira u klasi prof. Biljane Gorunović
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

- Iz Liturgii (Op.9 № 1—15), Pavel G. Česnokov
- Blagoslovi duše
- Slava...Edinorodnый Sыne
- Vo Carstvii Tvoem i Priidite poklonimsя
- Gospodi, spasi. Trisvяtoe
- Heruvimskaя pesnь
- Milostь mira
- Tebe poem
- Dostoйno estь
- Otče naš
- Hvalite Gospoda s nebes. Pričasten

- Mihail Šuh, Svetlaя molitva
- Tihaя molitva,

- Ralph Vaughan Williams, Sweet Day
- Pierre Villette, Notre Père d'Aix

- Johannes Brahms, Der Gang zum Liebchen
- Brauner Burshe

- Franz Shubert, Der Tanz

klavirska saradnja Stefan Pankalujić
student druge godine u klasi prof. Biljane Gorunović

- Rajko Maksimović, Ovo i ono
- Dušan Radić, Gungulice


Prilozi

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuMešoviti hor Akademije umetnosti

Preuzimanje materijala Mešoviti hor Akademije umetnosti

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

TOP