Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2015

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 21.12.2017.
Ime i prezime člana tima: Vesna Karin


2015

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Dvoglasno pevanje Srba iz zapadne Bosne naseljenih u Mladenovu 
Datum i vreme umetničke produkcije: 2015.
Mesto umetničke produkcije: Mladenovo
Učesnici: Danka PIsarev, pod mentorstvom dr Nicea Fracilea, red. prof.
Saradnici: Staka (Karan) Lugonja, Dosta (Gavrić) Savić, Mira (Stanišić) Lugonja, Milutin Krnetić, Dobrivoje Bogdanović i dr.


Opis umetničke produkcije

Mesto istraživanja: Terenski rad je obavljen u Mladenovu, u više navrata – decembra 2002.,oktobra 2008. i novembra 2008. godine.
Tema/predmet istraživanja: Dvoglasno pevanje u izvođenju ženske i muške grupe pevača
Naslov rada: Dvoglasno pevanje Srba iz zapadne Bosne naseljenih u Mladenovu (2015)
Mentor: dr Nice Fracile, red. prof.

Sadržina
Cilj ovog rada je da se predstavi vokalna praksa Srba iz zapadne Bosne naseljenih u Mladenovu, na primerima izrazito popularizovanog pevanja muške grupe pevača, s jedne strane,koje je ostavilo u senci postojanje ženske pevačke grupe, kao nosilaca sasvim drugačije iskristalisanog muzičkog izraza, s druge strane. Tako su se u jednoj, obema zajedničkoj muzičkoj sredini, paralelno razvila i sačuvala dva različita vokalna muzička dijalekta. Jedan – kupreški, u pevanju grupe pevačica i drugi – krajiški, koji neguje muška pevačka grupa. Oni su analitički procesuirani preko poetskog kôda, muzičkog kôda i etnoeksplikacije, kao odrednicȃ njihovog “muzičkog govora”. Konstatovana je heterogena vokalna praksa izražena kroz starije i novije dvoglasno pevanje, s tim da se pevanje žena ispoljava kroz bimuzikalnost, jer neguju oba stila pevanja, dok muškarci izvode pesme samo novijim stilom. Ističu se posebne kategorije pesama svojstvene samo jednoj grupi, kao što su gange i brojalice koje praktikuju pevačice, i groktalice u izvođenju pevača.U delu rada posvećenom varijantama uočeno je da starije pevanje oskudeva u melodijskom tipu dok se noviji način pevanja izvodi na više različitih melodijskih obrazaca.


Prilozi

Audio primeri koji su uvršteni, između ostalih, u rad:

“Pjevam gangu od stari’ davnina” (ženska pevačka grupa iz Mladenova, snimljeno 30. 11. 2008. godine; pevale Staka (Karan) Lugonja, rođ. 1929. godine, Dosta (Gavrić) Savić, rođ. 1930. godine i Mira (Stanišić) Lugonja, rođ. 1936. godine.

“Piši dragi na list borovine” (ženska pevačka grupa iz Mladenova, snimljeno 30. 11. 2008. godine; pevale Staka (Karan) Lugonja, rođ. 1929. godine, Dosta (Gavrić) Savić, rođ. 1930. godine i Mira (Stanišić) Lugonja, rođ. 1936. godine.

“Mala čuva ovce pokraj Sane” (muška pevačka grupa iz Mladenova), snimljeno 16. 10. 2008. godine; pevali Milutin Krnetić, rođ. 1935. godine, Dobrivoje Bogdanović, rođ. 1938. godine, Srđan Uzelac, rođ. 1947. godine, Vladimir Bogdanović, rođ.1964. godine, Miro Mijatović, rođ. 1966. godine, Nikola Bačina, rođ. 1982. godine, Obrad Stojisavljević, rođ.1982. godine i Ilija Novaković, rođ. 1985. godine.

Napomena:

U radu je uvršteno 27 notnih primera pesama koje su analizirane metodom standardne etnomuzikološke analize.

Svi snimci su dostupni na CD-u kao prilog diplomskog/master rada.

Više o istraživačkom radu pogledati u diplomskom/master radu: Dvoglasno pevanje Srba iz zapadne Bosne naseljenih u Mladenovu (2015), sign: 140 – dipl-68, koji se nalazi u Biblioteci Akademije umetnosti, Tvrđava

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuIstraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

Preuzimanje materijala Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

TOP