Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2014

Produkcija studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 04.08.2016.
Ime i prezime člana tima: Vesna Ivkov


2014

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Proslava 40. godišnjice Akademije umetnosti u Novom Sadu / Koncert studenata etnomuzikologije
Datum i vreme umetničke produkcije: 17.04.2014. 18.00h
Mesto umetničke produkcije: Multimedijalni centar Akademije umetnosti u Novom Sadu, Đ. Jakšića 7
Učesnici: studenti etnomuzikologije Akademije umetnosti u Novom Sadu. Klasa: dr Nice Fracile, redovni profesor. Program pripremili: dr Vesna Ivkov, docent, Vladimir Dabić, demonstrator
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

Program koncerta
1. Jeftanovićevo kolo (aranžman Vladimir Dabić), svira Vladimir Dabić i tamburaški sastav
2. Sedi ftáča (balada Slovaka iz Vojvodine), peva Ana Zornjan
3. Sitna kiša sitno rosi (pesma novije seoske tradicije Srba starosedelaca iz Vojvodine), ženska grupa, vodeći glas Dubravka Ćaćić
4. Dođi dragi, ’de si dolazio (pesma novije seoske tradicije iz Srbije), ženska grupa, vodeći glas Vladana Bzovski
5. Splet narodnih melodija iz Vladičinog Hana, Milenko Martić, harmonika
6. Durmi, durmi (uspavanka Sefarda iz Bosne), peva Ana Zornjan, Miloš Avramović, gitara
7. U rešeta plitko dno (pesma novije seoske tradicije Hrvata iz Slavonije), ženska grupa, vodeći glas Vladana Bzovski, Miloš Avramović, tambura
8. Maslidžane, ko ti bere grane (pesma starije seoske tradicije iz Hercegovine), ženska grupa, vodeći glas Svetlana Đačanin
9. Ja se zakle, ja se prikle (pesma novije seoske tradicije iz Hercegovine), mešovita grupa, vodeći glas Dubravka Ćaćić
10. Allah, Allah, la Illahe il Allah (ilahija uspavanka iz Bosne), peva Ana Zornjan
11. Divno miri lipin cvet (Marko Nešić, aranžman Vladimir Dabić), pevaju Vladana Bzovski i Ana Zornjan uz pratnju tamburaškog sastava
12. Čardaš (aranžman V. Pergjun), svira Vladimir Dabić i tamburaški sastav


Prilozi

Napomena:

Prijatelji koncerta InMuSWB Tempus projekat, Alumni udruženje AUNS

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuProdukcija studijskog programa Etnomuzikologija

Preuzimanje materijala Produkcija studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Produkcija studijskog programa Etnomuzikologija

TOP