Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2013

Produkcija studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 06.08.2016. / 24.08.2016.
Ime i prezime člana tima: Vesna Ivkov


2013

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Koncert tradicionalne muzike
Datum i vreme umetničke produkcije: 16.05.2013. 20.00h
Mesto umetničke produkcije: Multimedijalni centar Akademije umetnosti u Novom Sadu, Đ. Jakšića 7
Učesnici: Vladimir Dabić, Vanja Ilijev, gost i studenti etnomuzikologije: Aleksandra Aleksandrović, Vladana Bzovski, Svetlana Đačanin, Slobodan Elbet, Đorđe Gajić, Julijana Jovanović, Nebojša Kojić, Bojana Mahovac, Milenko Martić, Goran Milošev, Milena Pejašinović, Tijana Stanković, Tatjana Tomić, Ana Zornjan. Klasa: dr Nice Fracile, redovni profesor. Program pripremili: mr Vesna Ivkov, dr Selena Rakočević, Vesna Karin, Vladimir Dabić
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

Program koncerta
1. Sve ptičice propjevale (kolanje) i Nemo kolo (tradicionalni ples Podgrmeča), peva ženska grupa, vodeći glas Vladana Bzovski
2. Zbirajte se mladoženjski momci (pesma starije seoske tradicije iz južne Srbije), peva muška grupa, vodeći glas Goran Milošev
3. Čo bolo, to bolo (tradicionalna pesma Slovaka u Vojvodini), peva Ana Zornjan, na harmonici prati Slobodan Elbet
4. Devojka je išla (pesma novije seoske tradicije Srba iz Bačke), peva ženska grupa, vodeći glas Tatjana Tomić
5. Oj, jabuko zeleniko (tradicionalna pesma Srba sa Kosova i Metohije), peva Tijana Stanković
6. Dva anđela šetaše (narodna duhovna pesma pravoslavnih vernika u Srbiji), izvodi mešovita grupa pevača, vodeći glas Slobodan Elbet
7. Bela rada, Selka i Leskovačka četvorka (tradicionalni plesovi jugoistočne Srbije), izvodi ženska grupa uz harmoniku, svira Milenko Martić
8. Kazuj pravo, šikaro zelena (pesma novije seoske tradicije iz Mačve), peva muška grupa, vodeći glas Milenko Martić
9. Ovo dvoje što igraju (pesma starije seoske tradicije Crnogoraca iz Bačke), peva ženska grupa, vodeći glas Bojana Mahovac
10. Čika Perino kolo (tradicionalna instrumentalna melodija, ar. Aleksandar Radu), izvodi tamburaški sastav
11. Koncertne varijacije na temu ruske romanse "Ja srećem Vas" (ar. Vladimir Dabić), izvodi tamburaški sastav
12. Zaplakala je Stara planina (pesma iz jugoistočne Srbije) peva Tijana Stanković
13. Oči mi se na dragana ljute (pesma novije seoske tradicije iz Hercegovine), peva ženska grupa, vodeći glas Vladana Bzovski
14. Logovac i Keleruj (tradicionalni plesovi iz Vojvodine), izvode Svetlana Đačanin, Tijana Stanković, Milenko Martić i Goran Milošev uz troglasne gajde, svira Vanja Ilijev
15. U rešeta plitko dno (pesma novije seoske tradicije Hrvata iz Slavonije), peva ženska grupa uz tamburicu, svira Đorđe Gajić, vodeći glas Vladana Bzovski
16. 'Aj'mo, moje seje poigrati (pesma novije seoske tradicije Srba iz Bosanske Krajine), peva ženska grupa, vodeći glas Milena Pejašinović
17. Leute haben oft gesagt (tradicionalna pesma Nemaca iz Mađarske), izvodi ženska grupa uz harmoniku, svira Milenko Martić
18. Allah, allah, la illahe illalah (ilahija, uspavanka Bošnjaka u Bosni i Hercegovini), izvodi Ana Zornjan
19. Çifte, çifte paytonlari (tradicionalna pesma Turaka sa Balkana), izvodi mešovita grupa pevača uz instrumentalnu pratnju, vodeći glas Slobodan Elbet
20. Gajdaško kolo (tradicionalna instrumentalna melodija Srba iz Vojvodine) i Lagani bećarac (tradicionalna pesma Srba iz Vojvodine), na troglasnim gajdama svira Vanja Ilijev
21. Splet instrumentalnih melodija iz Šumadije na harmonici, sviraju Milenko Martić i Slobodan Elbet
22. Červena ruža troяka (tradicionalna pesma Rusina iz Vojvodine, ar. Vladimir Dabić), izvode Vladana Bzovski i Ana Zornjan uz tamburaški sastav
23. Neven kolo (kompozicija Marka Nešića), izvode Vladana Bzovski i Ana Zornjan uz tamburaški sastav


Prilozi

Napomena:

Koncert tradicionalne muzike studijskog programa Etnomuzikologija Departmana muzičke umetnosti Akademije umetnosti (Univerziteta u Novom Sadu) realizuie se u okviru

Foruma visokoškolskih muziikih ustanova (Forum of MHEI) InMuSW Tempus projekta koji se održava u Novom Sadu, od 15. do 17. maja 2013. godine.

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Opening Ceremony of The Seventh International Interdisciplinary Symposium Encounter of Cultures
Datum i vreme umetničke produkcije: 30.11.2013. 09.30h
Mesto umetničke produkcije: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Učesnici: studenti etnomuzikologije Akademije umetnosti u Novom Sadu: Vladana Bzovski, Milena Pejašinović, Ana Zornjan, Svetlana Đačanin, Miloš Avramović. Klasa: prof. dr Nice Fracile. Umetnički rukovodilac: mr Vesna Ivkov
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

Program nastupa studenata etnomuzikologije
1. Oči mi se na dragana ljute (a rural traditional song from Herzegovina), female vocal group, lead singer: Vladana Bzovski
2. Tej noci sa mi prisnilo (a Slovak ballad from Vačka), singer: Ana Zornjan
3. U rešeta plitko dno (a rural traditional song of Croats from Slavonija), female vocal group, lead singer: Vladana Bzovski, instrumental: Miloš Avramović


Prilozi

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuProdukcija studijskog programa Etnomuzikologija

Preuzimanje materijala Produkcija studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Produkcija studijskog programa Etnomuzikologija

TOP