Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2012

Produkcija studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 20.08.2016. / 10.08.2016.
Ime i prezime člana tima: Vesna Ivkov


2012

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Koncert tradicionalne muzike
Datum i vreme umetničke produkcije: 21.06.2012. 20.30h
Mesto umetničke produkcije: Multimedijalni centar Akademije umetnosti u Novom Sadu
Učesnici: Vladimir Dabić i studenti etnomuzikologije Julijana Jovanović, Martina Karin, Goran Milošev, Tamara Štricki, Mirjana Raić, Tijana Stanković, Nebojša Kojić, Vladana Bzovski, Tatjana Tomić, Slobodan Elbet, Milenko Martić, Milena Pejašinović, Bojana Mahovac, Aleksandra Aleksandrović. Koncert pripremili: prof. dr Nice Fracile, mr Vesna Ivkov, prof. dr Selena Rakočević, Vesna Karin, MA, Vladimir Dabić
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

Program koncerta
1. Trebeviću, visok teferiču (kolanje, Bosna i Hercegovina), izvodi ženska grupa, vodeći glas Tijana Stanković
2. Zaspalo je Marče u bašče (pesma iz Makedonije), peva muška grupa, vodi Goran Milošev
3. Janko prosi u dalek devojku (pesma "na bas", istočna Srbija), peva ženska grupa, vodi Martina Karin
4. Čije li su livade (pesma "na bas", zapadna Srbija), peva muška grupa, vodi Slobodan Elbet
5. Subotičko kolo (zapis i orkestracija Sava Vukosavljev), Dančica (komponovao Vasa Jovanović) i Cigansko kolo (zapis i orkestracija Sava Vukosavljev), izvodi tamburaški sastav
6. Majka Katu upletala (pesma "na glas", zapadna Srbija), peva ženska grupa, vodi Milena Pejašinović
7. Ima majka dve devojke (pesma "na bas", centralna Srbija), peva ženska grupa, vodi Tatjana Tomić
8. Knjigu piše dilber Stana (pesma iz istočne Srbije), izvodi Tijana Stanković
9. Dum, dum să 'nălţăm (koledarska pesma Rumuna u Vojvodini), izvodi mešovita grupa
10. Piros alma csutája (pesma Mađara u Vojvodini), izvodi ženska grupa
11. Auf der schwäbische Eisenbahne (pesma Podunavskih Švaba iz Bačke), izvodi ženska grupa, instrumentalna pratnja na harmonici Slobodan Elbet
12. Ja sam moje minđuše prodala (pesma Srba starosedelaca iz Bačke), peva ženska grupa, vodi Tatjana Tomić
13. Veliko kolo i kukunješ (igre Srba iz rumunskog dela Banata), izvodi ženska grupa, muziku za igru na harmonici svira Slobodan Elbet
14. Moj dragane, moja grudo leda (pesma "na bas", Bosanska Krajina), peva ženska grupa, vodi Milena Pejašinović
15. Vetar duva od Morave (pesma "na bas", centralna Srbija), peva ženska grupa, vodi Tijana Stanković
16. Grlo moje, zapjevaj, zaori (pesma Banijaca u Vojvodini), peva ženska grupa, vodi Mirjana Raić
17. Gorom jezde kićeni svatovi (pesma iz centralne Srbije), peva ženska grupa, vodi Tijana Stanković
18. Uranile dve devojke mlade (pesma "na bas", istočna Srbija), peva ženska grupa, vodi Tamara Štricki
19. Jovane, more nevene (pesma "na glas", jugoistočna Srbija), peva ženska grupa, vodi Julijana Jovanović
20. Užička čarlama (igra iz zapadne Srbije), izvodi ženska grupa uz instrumentalni sastav
21. Cigančica (ples iz Vojvodine), izvode Martina Karin i Goran Milošev (par), Aleksandra Aleksandrović (solo), muziku za igru na harmonici sviraju Slobodan Elbet i Milenko Martić
22. Prolaze noći, mučim se ja (komponovao Marko Nešić, arr. Vladimir Dabić), Kolo iz Banata br. 1 (zapis i orkestracija Sava Vukosavljev), Mândra mea (pesma Vlaha iz istočne Srbije), svira tamburaški sastav, solista Vladana Bzovski


Prilozi

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Promocija savremene poezije vojvođanskih pesnikinja „Oči ravnice“
Datum i vreme umetničke produkcije: 15.11.2012. 18.00h
Mesto umetničke produkcije: Svečani hol Vlade AP Vojvodine
Učesnici: studenti etnomuzikologije Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Program pripremili: prof. dr Nice Fracile, mr Vesna Ivkov, Vesna Karin, MA, Vladimir Dabić
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

Program koncerta
I BLOK
Vetar duva od Morave (pesma “na bas” iz centralne Srbije), ženska grupa pevača, vodi Tijana Stanković
Zapivajmo, nek sva soba ječi (pesma „na bas“ Bunjevaca iz Bačke), ženska grupa pevača, vodi Vladana Bzovski
Ergensko oro (komponovao Vlada Panović), izvodi duet harmonika Milenko Martić i Slobodan Elbet
II BLOK
Tej noci so mi prisnilo (pesma Slovaka iz Bačke), izvodi Ana Zornjan
Auf der schwäbische Eisenbahne (pesma Podunavskih Švaba iz Bačke), ženska grupa pevača, instrumentalna pratnja na harmonici Slobodan Elbet
III BLOK
Subotičko kolo (zapis i aranžman Sava Vukosavljev) i Prolaze noći, mučim se ja (komponovao Marko Nešić, aranžman Vladimir Dabić), izvode Vladimir Dabić i tamburaški sastav
IV BLOK
Kad ja pođoh na Bembašu (sevdalinka) izvodi Slobodan Elbet, instrumentalna pratnja na harmonici Milenko Martić
Ja sam moje minđuše prodala (pesma Srba starosedelaca iz Bačke), ženska grupa pevača, vodi Tatjana Tomić
Cigančica (parovna igra iz Vojvodine), izvode Martina Karin, Goran Milošev i Aleksandra Aleksandrović uz duet harmonika Milenko Martić i Slobodan Elbet
Mândra mea (pesma Vlaha iz Srbije), izvodi Vladana Bzovski uz pratnju tamburaškog sastava


Prilozi

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuProdukcija studijskog programa Etnomuzikologija

Preuzimanje materijala Produkcija studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Produkcija studijskog programa Etnomuzikologija

TOP