Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2011

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 25. 2. 2018.
Ime i prezime člana tima: Vesna Karin


2011

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Vokalna tradicija Kordunaša iz Kljajićeva u okviru godišnjeg ciklusa
Datum i vreme umetničke produkcije: 2011.
Mesto umetničke produkcije: Selo Kljajićevo
Učesnici: Jelena Popović, pod mentorstvom dr Nicea Fracilea, red. prof.
Saradnici: Mirjana Božić, Petar Kosanović i dr.


Opis umetničke produkcije

Mesto istraživanja: Etnomuzikološko terensko istraživanje u Kljajićevu (2000–2010).
Tema/predmet istraživanja: Vokalna tradicionalna muzika Kljajićeva
Naslov rada: Vokalna tradicija Kordunaša iz Kljajićeva u okviru godišnjeg ciklusa (2011)
Mentor: dr Nice Fracile, red. prof.

Sadržina
Cilj rada je da se istaknu stilovi pevanja i karakteristike vokalne tradicionalne muzike u okviru godišnjeg ciklusa običaja Kordunaša u Kljajićevu. Sakupljena građa je razvrstana na dvoglasne pesme starije seoske tradicije - "ojkače" i pesme novije seoske tradicije - "na bajs". One su deo izvođackog repertoara Izvorne grupe "Petrova gora" u Kljajićevu. Posebnu kategoriju čini jednoglasno pevanje (deo najstarijeg nasledja). Ono nije deo izvođackog repertoara. Pevanje "na bajs" je zastupljeniji stil, a "ojkača", koja je duže vremena bila potisnuta i skoro pala u zaborav, u prvoj deceniji 21.veka je oživljena.


Prilozi

Audio primeri koji su uvršteni, između ostalih, u rad:

Oj, Petrova gorice zelena, ojkača (primer br. 8 u radu) Zavodi: Mirjana Božić, 62 godine, rodj. u Vojniću, selo Bukovica. Prati: mešovita grupa pevača. Snimljeno u Kljajićevu, 27. 05. 2002. god.

Mi smo dečki kordunaški' sela, pesma ''na bajs'' (primer br. 23 u radu) Zavodi: Petar Kosanović, 68 godina, rodj, u Slunju, selo Močila. Prati: mešovita grupa pevača. Snimljeno u Kljajićevu, 27. 05. 2002.god.

Napomena:

U radu je uvršteno 38 notnih primera pesama koje su analizirane metodom standardne etnomuzikološke analize.

Više o istraživačkom radu pogledati u diplomskom/master radu: Vokalna tradicija Kordunaša iz Kljajićeva u okviru godišnjeg ciklusa (2011), sign: 126 – dipl-54, koji se nalazi u Biblioteci Akademije umetnosti, Tvrđava

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuIstraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

Preuzimanje materijala Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

TOP