Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2009

RAZLIKE

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 12.08.2016.
Ime i prezime člana tima: Goran Despotovski


2009

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Razlike
Datum i vreme umetničke produkcije: 26.06.-10.07.2009. / 20:00h
Mesto umetničke produkcije: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
Učesnici: Darija Medić, Miroslav Dajč, Iva Šijan, Ana Novaković, Željana Jurković, Aleksandra Šovljakov, Tijana Luković, Nataša Preljević, Mladen Vračarić, Davor Gromilović, Milica Škrbić, Ačaji Đerđi, Sonja Paunović, Nenad Ignjatov, Tijana Holpert, Bojana Knežević, Jastra Jelačić, Tamara Vajs, Predrag Kovačić, Igor Cvejić, Dragan Matić, Bosiljka Zirojević, Bojan Novaković, Dragan Živančević, Goran Despotovski.
Saradnici: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
Projekat podržao: Grad Novi Sad, Gradska uprava za kulturu


Opis umetničke produkcije


Prilozi

Napomena:

Bazu foto dokumentacije čine 189 fotografija

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuRazlike

Preuzimanje materijala Projekat Razlike

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

TOP