Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2009

Produkcija studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 14.08.2016.
Ime i prezime člana tima: Vesna Ivkov


2009

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Koncert tradicionalne muzike
Datum i vreme umetničke produkcije: 02.06.2009. 19.00h
Mesto umetničke produkcije: Multimedijalni centar Akademije umetnosti, Đ. Jakšića 7
Učesnici: studenti etnomuzikologije Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Klasa: prof. dr Nice Fracile. Umetnički rukovodilac: mr Vesna Ivkov. saradnik: Vladimir Dabić
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

Program koncerta
1. Lepa Mara (j)u Bugare zađe (pesma "na bas" iz jugoistočne Srbije), vodi Martina Karin
2. Tupan mi tupa u selo (pesma "na bas" iz istočne Srbije), Olivera Bijelić i Srđan Asanović
3. Naša snaša ljuštila krompire (pesma "na bas" iz centralne Srbije), vodi Dubravka Ćaćić
4. Kukunješće (instrumentalna melodija iz Srbije), Ivana Šević – frula i Jovan Letić – harmonika
5. Izađ' prid dvor, lepog Jove majko (svatovac Srba starosledelaca u Vojvodini), vodi Mirjana Raić
6. Mobu zove Jovo, momče mlado (pesma iz zapadne Srbije), Srđan Asanović
7. Bugarka (instrumentalna melodija iz jugoistočne Srbije), Nikola Vučković - violina i Bojan Milinković – harmonika
8. Raslo je drvo topolovo (pesma "na bas" iz centralne Srbije), vodi Tijana Stanković
9. Zelen orah pa se ponavio (pesma "na glas" iz zapadne Srbije), Mirjana Raić i Tamara Štricki
10. Rod rodila višnjičica (pesma "na glas" Crnogoraca u Vojvodini), vodi Suzana Arsić
11. Ustaj domaćice, dođoše kraljice (pesma "na glas" srpskog življa iz Bosne u Vojvodini), vodi Marijana Dučak
12. Mila majko, ja oboli' jako (pesma "na bas" iz Bosne), vodi Tamara Štricki
13. Moj dragane, ljubavi me more (pesma "na bas" iz Bosne), vodi Mirjana Raić
14. Dunda kolo, svira Jovan Letić – harmonika
15. Ova brda i puste doline (pesma iz jugoistočne Srbije), Suzana Arsić i Srđan Asanović
16. Subotičko kolo (zapis: Sava Vukosavljev), svira tamburaški sastav
17. Kad zasvira tamburica jasna (pesma Bunjevaca u Vojvodini), Tamara Štricki i Tijana Stanković uz pratnju tamburaškog sastava
18. Vlaško kolo (zapis: Sava Vukosavljev), svira tamburaški sastav
19. More, soko pije voda na Vardarot (pesma "na glas" iz Makedonije), vodi Suzana Arsić
20. Instrumentalna melodija, svira Bojan Milinković – gajde
21. 'Ranila Milka slavuja (pesma "na bas" Srba starosedelaca u Vojvodini), Tamara Štricki i Mirjana Raić
22. Ruse kose junaka (pesma "na glas" iz jugoistočne Srbije), ženska grupa pevača
23. Acino kolo (zapis: Ivo Cenerić), svira tamburaški sastav
24. Čičino kolo (zapis: Dubravko Isakov) , svira tamburaški sastav
25. Cigansko kolo (zapis Sava: Vukosavljev), svira tamburaški sastav
26. Izvor voda izvirala (pesma "na bas" Hrvata iz Slavonije), vodi Tamara Štricki


Prilozi

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuProdukcija studijskog programa Etnomuzikologija

Preuzimanje materijala Produkcija studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Produkcija studijskog programa Etnomuzikologija

TOP