Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2007

RAZLIKE

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 24.03.2017.
Ime i prezime člana tima: Goran Despotovski


2007

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Razlike
Datum i vreme umetničke produkcije: april-maj 2007.
Mesto umetničke produkcije: Novkabel, Novi Sad
Učesnici: Dušan Perić, Petar Perić, Mladen Vračarić, Davor Gromilović, Vanja Subotić, Lidija Marinkov Pavlović, Goran Despotovski, Zoran Bulatović, Vlado Rančić, Sonja Paunović, Marina Lauš, Tamara Spasojević
Saradnici: Novkabel, Novi Sad


Opis umetničke produkcije


Prilozi

Napomena:

Bazu foto dokumentacije čine 123 fotografija

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Razlike
Datum i vreme umetničke produkcije: Sajam umetnosti Artexpo, Novi Sad 2007.
Mesto umetničke produkcije: Sajam umetnosti Artexpo, Novi Sad
Učesnici: Foto dokumentacija
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

Na izložbi ArtExpo, prikazana je foto dokumentacija sa projekta Razlike


Prilozi

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuRazlike

Preuzimanje materijala Projekat Razlike

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

TOP