Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2005

Simfonijski orkestar Akademije umetnosti

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 21.12.2016.
Ime i prezime člana tima: Nemanja Sovtić


2005

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Koncert Simfonijskog orkestra Akademije umetnosti
Varijantni naslov:
Datum i vreme umetničke produkcije: 28.02.2005. 20.00h
Mesto umetničke produkcije: Novosadska Sinagoga
Učesnici: Dirigent: Fedor Prodanov. Solisti: Ksenija Mijatović, flauta; Iva Stilinović, oboa; Nina Aranđelović, klavir; Veronika Antunović, oboa. Studenti Akademije umetnosti UNS
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

Program koncerta:
I. Mošeles: Concertante u F-duru za flautu, obou i orkestar

V. A. Mocart: Koncert za klavir i orkestar u C-duru, KV 467
- Allegro maestoso
- Andante
- Allegro vivace assai

V. A. Mocart: Koncert za obou i orkestar u C-duru, KV 314
- Allegro aperto
- Adagio non tropo
- Rondo (Allegretto)

V. A. Mocart: Simfonija u D-duru, KV 297, „Pariska“
- Allegro assai
- Andante
- Allegro


Prilozi

Napomena:

Tekst o kompozicijama u programskoj knjižici napisao je Boris Marković, student muzikologije (IV godina).

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Koncert Simfonijskog orkestra Akademije umetnosti
Varijantni naslov:
Datum i vreme umetničke produkcije: 27.04.2005. 20.00h
Mesto umetničke produkcije: Novosadska Sinagoga
Učesnici: Dirigent: Andrej Bursać. Solista: Iris Kobal, klavir. Studenti Akademije umetnosti UNS
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

Program koncerta:
Stanislava Gajić: Svita za simfonijski orkestar iz baleta „Ožalošćena porodica“
- Grave. Moderato
- Adagio
- Allegro assai. Largo
- Allegretto. Allegro. Prestissimo

F. Šopen: Koncert za klavir i orkestar br. 1 u e-molu, op. 11
- Allegro maestoso
- Romanze. Larghetto
- Rondo. Vivace

P. Čajkovski: Simfonija br. 5 u e-molu, op. 64
- Andante. Allegro con moto
- Andante cantabile, con alcuna licenza. Moderato con anima
- Valse. Allegro moderato
- Finale. Andante maestoso. Allegro vivace


Prilozi

Napomena:

Tekst o kompozicijama u programskoj knjižici napisao je Boris Marković, student muzikologije (IV godina).

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Koncert Simfonijskog orkestra Akademije umetnosti
Varijantni naslov:
Datum i vreme umetničke produkcije: 11.12.2005. 19.30h
Mesto umetničke produkcije: Novosadska Sinagoga
Učesnici: Dirigent: Fedor Prodanov. Solisti: Marijana Josipović-Mirković, flauta; Antonina Tea Sala Đorđević, klavir; Aleksandra Petrović, sopran, Ilja Gulijčuk, violina; Tijana Andrejić, klavir. Studenti Akademije umetnosti UNS
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

Program koncerta:
V. A. Mocart: Koncert za flautu i orkestar u G-duru, KV 313
- Allegro maestoso
- Adagio ma non troppo
- Rondo. Tempo di Menuetto

J. S. Bah: Koncert za klavir i orkestar br. 7 u g-molu
- (bez oznake tempa)
- Andante
- Allegro assai

A. Katalani: „La Wally“, arija iz istoimene opere

V. A. Mocart: Koncert za violinu i orkestar br. 5 u A-duru, KV 219
- Allegro aperto

V. A. Mocart: Koncert za klavir i orkestar u C-duru, KV 467
- Allegro maestoso
- Andante
- Allegro vivace assai


Prilozi

Napomena:

Tekst o kompozicijama u programskoj knjižici napisao je Nemanja Sovtić, student muzikologije (III godina).

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuSimfonijski orkestar Akademije umetnosti

Preuzimanje materijala Simfonijski orkestar Akademije umetnosti

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

TOP