Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2003

Mešoviti hor Akademije umetnosti

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 06.09.2016.
Ime i prezime člana tima: Nataša Crnjanski


2003

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Koncert Hora Akademije umetnosti
Varijantni naslov: Koncert duhovne muzike
Datum i vreme umetničke produkcije: 25.05.2003. u 18.00h
Mesto umetničke produkcije: Crkva sv. Petra i Pavla, Novi Sad
Učesnici: Hor Akademije umetnosti koji čine studenti opšte muzičke pedagogije, muzikologije, solo pevanja, etnomuzikologije I-IV. Dirigent Boris Černogubov
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

Program:
P.I. Čajkovski, Otče naš
J. Marinković, Carju nebesni
A.A.Arhangelski, Glasom mojim ko gospodu vozvah
Molitvu proliju ko Gospodu
Gospodi usliši
So višnih priziraja
S. Mokranjac, Tebe pojem
Njest svjat
Akatist
Heruvimskaja pjesan

P.I.Čajkovski
Dostojno jest
Hvalite Gospoda

L.D.Malaškin
Pomišljaju denj strašni
S.Rahmanjinov
Bogorodice djevo, raduijsja
Priidite, poklonimsja
N.Lirin
Hvalite Boga


Prilozi

Napomena:

Organizatori koncerta su Akademija umetnosti Novi Sad
Grčko Katolička parohija sv. Petra i Pavla Novi Sad

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuMešoviti hor Akademije umetnosti

Preuzimanje materijala Mešoviti hor Akademije umetnosti

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

TOP