Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2003

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 18.12.2017.
Ime i prezime člana tima: Vesna Karin


2003

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Dečiji folklor Rumuna iz Kuštilja i susednih mesta 
Datum i vreme umetničke produkcije: 2003
Mesto umetničke produkcije: Kuštilj i susedna mesta
Učesnici: Kristina Planjanin, pod mentorstvom dr Nicea Fracilea, vanr. prof.
Saradnici: Dorina Miklea (Dorina Miclea), Irina Mariana Atnađea (Irina Mariana Atnagea) i dr.


Opis umetničke produkcije

Mesto istraživanja: Etnomuzikološko terensko istraživanje u Kuštilju i susednim mestima (1999–2002).
Tema/predmet istraživanja: Dečiji folklor
Naslov rada: Dečiji folklor Rumuna iz Kuštilja i susednih mesta (2003)
Mentor: dr Nice Fracile, vanr. prof.

Sadržina
Cilj ovog rada je da se predstave specifičnosti dečijeg folklora rumunskog življa na teritoriji srpskog dela Banata u selu Kuštilj i u njegovim okolnim mestima. Dečiji folklor klasifikovan je po uzoru na istraživače koji su se bavili ovom problematikom Nicea Fracilea i Jerka Bezića.
Dečiji folklor klasifikovan je u sledeće podkategorije: 1. Brojalice; 2. Pesme-obrasci (pesme o životinjama koje su drage deci); 3. Pesme uz određene dečije igre (pesme uz određene dečije igre, pesme uz igru u vidu kola, pesme uz “igre rukama”, pesme uz neke druge igre); 4. Razne dečije pesme (pesme zabavnog karaktera, pesme sa funkcijom učenja brojeva i razvijanja memorije/ pesme sa kumulativnim refrenom, pesme naučene u obdaništu, pesme u toku uskršnjeg posta, lascivne pesme, pesme na engleskom jeziku); 5. Primeri na srpskom jeziku (brojalice, pesme uz igru u vidu kola, pesme uz “igre rukama”, pesme uz neke druge igre, dečije pesme bez određene radnje). Pored primera zabeleženih na rumunskom jeziku, postoje i 15 primera zabeleženih na srpskom, odnosno 3 primera zabeleženih na engleskom jeziku.
Više o tome pogledati u diplomskom/master radu:


Prilozi

Audio primeri koji su uvršteni, između ostalih, u rad:

“Ala, bala, portocala” (brojalica iz Kuštilja, snimljeno 15. 09. 2002. godine; izvodi Dorina Miklea (Dorina Miclea)

“Bubble gum” (brojalica iz Kuštilja, snimljeno 15. 11. 2002. godine; izvodi Irina Mariana Atnađea (Irina Mariana Atnagea) iz Detroita, SAD / Kuštilj

Napomena:

U radu je uvršteno 103 notnih primera pesama koje su analizirane metodom standardne etnomuzikološke analize.

Više o istraživačkom radu pogledati u diplomskom/master radu: Dečiji folklor Rumuna iz Kuštilja i susednih mesta (2003), sign: 81 – dipl-18, koji se nalazi u Biblioteci Akademije umetnosti, Tvrđava

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuIstraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

Preuzimanje materijala Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

TOP