Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

1992

Akademsko pozorište Promena

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 12.10.2016.
Ime i prezime člana tima: Dragan Stojmenović, Silard Antal


1992

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Predstava „Nova umetnost stvaranja komedija“
Datum i vreme umetničke produkcije: 13.01.1992
Mesto umetničke produkcije: Akademija umetnosti, Novi Sad
Učesnici: Režija: prof. Branko Pleša, igraju: Katarina Vićentijević, Snežana Petković, Srđan Aleksić, Aleksandar Dunjić, Saška Popov, Mihajlo Nestorović, Željka Milović, Zorica Damjanović
Saradnici: Muzički saradnik: Sanja Sojlevska


Opis umetničke produkcije

Feliks Lope De Vega Kaprio „Nova umetnost stvaranja komedija“


Prilozi

Napomena:

Kolokvijum III godine glume, klasa Branko Pleša

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Kolokvijum III glume Umetnost stvaranja komedija
Datum i vreme umetničke produkcije: 13.01.1992
Mesto umetničke produkcije: Akademija umetnosti, Novi Sad
Učesnici: Režija: prof. Branko Pleša,Uloge: Katarina Vićentijević, Snežana Petković, Srđan Aleksić, Aleksandar Dunić, Saška Popov, Mihajlo Nestorović, Željka Milović
Saradnici: vanr. prof. Ankica Jajčanin; muzički saradnik: Sanja Sojlevska


Opis umetničke produkcije

Kolokvijum III glume: „Antigona“, Sofokle; „Medeja“Euripid


Prilozi

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Kolokvijum III glume na madjarskom jeziku
Datum i vreme umetničke produkcije: 16.01.1992
Mesto umetničke produkcije: Akademija umetnosti, Novi Sad
Učesnici: Režija: prof. Fišer Varadi Hajnalka, učesnici: Baranji Silvia, Peter Ferenc, Pletl Zoltan, Sabo Atila, Molnar Zoltan
Saradnici: mentor prof. Pataki Laslo; muzička pratnja: Svetozar Kovačević


Opis umetničke produkcije

Kolokvijum III glume: A.P. Čehov „Medved“, „Prosidba“


Prilozi

Napomena:

Ispit završne godine glume n madjarskom jeziku, klasa prof. Šoltiš Lajoš

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Predstava „Medved“ i „Prosidba““
Datum i vreme umetničke produkcije: 16.01.1992
Mesto umetničke produkcije: Akademija umetnosti, Novi Sad
Učesnici: Režija: prof. Pataki Laslo, igraju: Silvia Baranji, Ferenc Peter, Zoltan Pletl, Atila Sabo, Zoltan Molnar
Saradnici: Muzička pratnja: Svetozar Kovačevć


Opis umetničke produkcije

A. Čehov „Medved“, „Prosidba“


Prilozi

Napomena:

Kolokvijum III godine glume, klasa Fišer Varadi Hajnalka

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Predstava „Medved“
Datum i vreme umetničke produkcije: 17.04.1992
Mesto umetničke produkcije: Novosadsko pozorište, Újvidéki Színház
Učesnici: Režija: doc. Fišer Varadi, Igraju: Baranyi Szilvia Jelena Ivanovna), Péter Ferenc (Smirnov), Zoltán Pletl (Luka)
Saradnici: Mentor prof. Laslo Pataki


Opis umetničke produkcije

A.P. Čehov, “Medved“


Prilozi

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Predstava „Prosidba“
Datum i vreme umetničke produkcije: 17.04.1992
Mesto umetničke produkcije: Novosadsko pozorište, Újvidéki Színház
Učesnici: Režija: doc. Fišer Varadi, Igraju: Attila Syabó (Čubukov), Baranyi Szilvia (Natalija), Zoltán Molnar (Lomov)
Saradnici: Mentor prof. Laslo Pataki


Opis umetničke produkcije

A.P. Čehov, “ Prosidba“


Prilozi

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Predstava „Kurazsi mam es gyermekei“
Datum i vreme umetničke produkcije: 17.04.1992
Mesto umetničke produkcije: Novosadsko pozorište
Učesnici: Režija: prof. Soltis Lajos, igraju: Abraham Iren, Ladik Katalin, Romhanji Ibi, Kiss Julia, Kovacs Frigys, Siladji Nandor, Rovid Eleonora, Fejes Gyorgy, Albert Janoš, Pašti Maćaš, Balaž Piri Zoltan, Kovač Etelka, Santo Valeria, Šinko Ištvan, Banka Livija, Seleši Laslo
Saradnici: Kostim: Branka Petrović, muzički saradnik: Hercenberger Aleksandar


Opis umetničke produkcije

Bertold Breht „Kurazsi mam es gyermekei“


Prilozi

Napomena:

Ispit završne godine glume na madjarskom jeziku, klasa prof. Šoltiš Lajoš

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Predstava „Čekajući godoa“
Datum i vreme umetničke produkcije: 25.04.1992
Mesto umetničke produkcije: Novosadsko pozorište, Újvidéki Színház
Učesnici: Režija: prof. Boro Drašković, Igraju: Ana Radivojević (Estragon), Vera Dedović (Vladimir), Ivana Gavarić (Laki), Tatjana Bijelić (Poko), Milica Isaković (Dečak), Saša Stojković (Estragon), Boris Isaković (Vladimir), Mirjana Bijegović (Laki), Miljan Vojinović (Poko), Ivana Milinković (Dečak)
Saradnici: Asistent Marijana Prpa, Slobodan Mojak; Kostimograf: Branka Petrović


Opis umetničke produkcije

Semjuel Beket, “Čekajući godoa“


Prilozi

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Predstava „Stara vremena“
Datum i vreme umetničke produkcije: 18.05.1992
Mesto umetničke produkcije: Pozorište Mladih
Učesnici: Režija: prof. Radeta Markovića, Igraju: Sandra Ilić (Ona), Marko Pantelić (Dili), Mirosalva Kmeć (Kejt)
Saradnici: Asistent Verica Milošević


Opis umetničke produkcije

Harold Pinter, “Stara vremena“


Prilozi

Napomena:

Klasa prof. Radeta Markovića Godišnji ispit studenata II godine glume

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Predstava „Igra vatrom“
Datum i vreme umetničke produkcije: 18.05.1992
Mesto umetničke produkcije: Pozorište Mladih
Učesnici: Režija: prof. Rade Marković, Igraju: Zvonko Gojković (Otac), Olja Lopušanski (Majka), Milan Čučilović (Sin), Radmila Tomović (Snaha), Slobodan Ninković (Prijatelj), Miroslava Kmeć (Rođaka)
Saradnici: Asistent Verica Milošević


Opis umetničke produkcije

August Strinberg, “Igra vatrom“


Prilozi

Napomena:

Klasa prof. Radeta Markovića, Godišnji ispit studenata II godine glume

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Predstava „Audijencija“
Datum i vreme umetničke produkcije: 25.05.1992
Mesto umetničke produkcije: Pozorište Mladih
Učesnici: Režija: Klasa prof. Radeta Markovića, Igraju: Ljubiša Ristović (Sladek), Zvonko Gojković (Vanjek)
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

Vaclav Havel, „Audijencija“


Prilozi

Napomena:

Godišnji ispit studenata II godine glume

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Veče studentskih filmova
Datum i vreme umetničke produkcije: 23.06.1992
Mesto umetničke produkcije: Kulturni centar Novi Sad
Učesnici: Režija: Igor Pavlov, Marko Novakovć, Andraš Urban, Saša Gabrić
Saradnici: 


Opis umetničke produkcije

Naslovi filmova: „Umetnici iz Hristićeve br. 15“,  Priča o povratku“, „Staklo“, „Kralj Ibi“


Prilozi

Napomena:

Ispit završne godine glume n madjarskom jeziku, klasa prof. Šoltiš Lajoš

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuPozorište Promena

Preuzimanje materijala Pozorište Promena

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

TOP