Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

1986

Mešoviti hor Akademije umetnosti

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 16.11.2016.
Ime i prezime člana tima: Marijana Kokanović Marković


1986

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Svečani koncert solista, zajedničkog mešovitog hora i simfonijskog orkestra studenata muzičkih akademija i fakulteta Jugoslavije
Datum i vreme umetničke produkcije: 24.05.1986. u 20.00h
Mesto umetničke produkcije: Oskar Riter (klavir), Mila Vilotijević (sopran), Irena Zarić (mezzosopran), Dragoslav Ilić (tenor), Bojan Knežević (bas), zajednički mešoviti hor i simfonijski orkestar studenata muzičkih akademija i fakulteta Jugoslavije, Mladen Jagušt (dirigent).
Saradnici: Hor i orkestar pripremili: Darinka Matić-Marović, Boris Černogubov, Laslo Horvat


Opis umetničke produkcije

F. List: Koncert za klavir i orkestar br. 1 u Es-duru
Allegro maestoso
Quasi adagio
Allegretto vivace-Allegro animato
Allegro marziale
Oskar Riter, klavir
student IV godina Muzičke akademije u Zagrebu
klasa: red. prof. Pavica Gvozdić

Pauza

V. A. Mocart: Rekvijem, za soliste, mešoviti hor i simfonijski orkestar

Requiem
Dies irae
Tuba mirum
Rex tremendae
Recordare
Confutatis
Lacrymosa
Domine Jesu
Hostias
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Mila Vilotijević, sopran
student I godine poslediplomskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu
klasa: docent Irina Arsikin
Irena Zarić, mezzosopran
student III godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu
klasa: red. prof. Biserka Cvejić
Dragoslav Ilić, tenor
student IV godine Akademije umetnosti u Novom Sadu
klasa: red. prof. Oktavian Enigaresku

Hor i orkestar pripremili: red. prof. Darinka Matić-Marović, vanr. prof. Boris Černogubov, vanr. prof. Laslo Horvat


Prilozi

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Koncert solista, mešovitog hora i simfonijskog orkestra Akademije umetnosti
Datum i vreme umetničke produkcije: 28.12.1986. (vreme nije navedeno u programu)
Mesto umetničke produkcije: Mala sala Srpskog narodnog pozorišta
Učesnici: Mešoviti hor i Simfonijski orkestar AUNS, Mladen Jagušt (dirigent), Anđela Saramandić (sopran), Marina Pavlović (sopran), Dragoslav Ilić (tenor), Bojan Knežević (bas).
Saradnici: Boris Černogubov (pripremio hor), Laslo Horvat (rukovodilac orkestra), Vladimir Milić (asistent dirigenta)


Opis umetničke produkcije

V. A. Mocart: Simfonija u D-duru K. V. 385 („Hafner“)
Allegro con spirito
Andante
Menuetto
Finale – Presto

V. A. Mocart: Koncert za klavir i orkestar u A-duru K. V. 488
Allegro
Adagio
Allegro assai
Solista: Konstantin Bogino

Pauza

V. A. Mocart: Misa u C-duru K. V. 317 („Krunidbena“)
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Solisti:
Anđela Saramandić, sopran
Marina Pavlović, sopran
Dragoslav Ilić, tenor
Bojan Knežević, bas


Prilozi

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuMešoviti hor Akademije umetnosti

Preuzimanje materijala Mešoviti hor Akademije umetnosti

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

TOP