Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

1985

Mešoviti hor Akademije umetnosti

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 12.11.2016.
Ime i prezime člana tima: Marijana Kokanović Marković


1985

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Umetnički program u izvođenju Akademije umetnosti u Novom Sadu
Varijantni naslov: Svečana sednica saveta Univerziteta u okviru obeležavanja 25. godina rada Univerziteta
Datum i vreme umetničke produkcije: 22.11.1985. u 17.00h
Mesto umetničke produkcije: Amfiteatar GSC „Vojvodina“ u Novom Sadu
Učesnici: Mešoviti hor Akademije umetnosti, Boris Černogubov (dirigent), Laura Levai Aksin (flauta), Dejan Bogdanović (violina), Aleksandar Serdar (klavir), Tamara Jovičević i Maja Rajković (klavirska pratnja).
Saradnici:


Opis umetničke produkcije

Gaudeaums Igitur
Mešoviti hor Akademije umetnosti

Fridrih Kulau: Introdukcija i varijacije na temu iz Veberove opere „Eurijanta“, op. 63 za flautu i klavir
Laura Levai Aksin (flauta), Tamara Jovičević (klavir)

Henrik Vijenjavski: Varijacije na originalnu temu za violinu i klavir, op. 15
Dejan Bogdanović (violina), Maja Rajković (klavir)

Frederik Šopen: Valcer B-dur op. 18 i Poloneza As-dur, op. 53
Aleksandar Serdar (klavir)


Prilozi

Napomena:

Pozivnica za svečanu sednicu saveta Univerziteta u okviru obeležavanja 25. godina rada Univerziteta sadrži Dnevni red:

Reč predsednika Saveta Univerziteta Nandora Majora
Pozdravna reč gostiju
Promocija Spomenice – 25. godina Univerziteta u Novom Sadu
Uručivanje univerzitetskih priznanja
Umetnički program u izvođenju Akademije umetnosti u Novom Sadu

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuMešoviti hor Akademije umetnosti

Preuzimanje materijala Mešoviti hor Akademije umetnosti

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

TOP