Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

KULTUROLOŠKI IDENTITETI

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI
AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU
ARHIVIRANJE I ANALITIČKO PREDSTAVLJANJE GRAĐE I TRADICIJE

Sav materijal iz baze podataka sa projekta Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije se koristi isključivo u naučne svrhe

KULTUROLOŠKI IDENTITETI PROMO VIDEO

KULTUROLOŠKI IDENTITETI • PROMO VIDEO • 2017.

PROJEKAT • KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI
AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU
ARHIVIRANJE I ANALITIČKO PREDSTAVLJANJE GRAĐE I TRADICIJE

UMETNIČKA PRODUKCIJA

DEPARTMAN DRAMSKIH UMETNOSTI

POZORIŠTE PROMENA

POZORIŠTE PROMENA • (1987-2017) • Akademija umetnosti Novi Sad

DEPARTMAN LIKOVNIH UMETNOSTI

PROJEKAT RAZLIKE

PROJEKAT RAZLIKE • (2004-2017) • Akademija umetnosti Novi Sad

DEPARTMAN MUZIČKE UMETNOSTI

MEŠOVITI HOR AKADEMIJE UMETNOSTI

MEŠOVITI HOR AKADEMIJE UMETNOSTI • (1978-2017) • Akademija umetnosti Novi Sad

DEPARTMAN MUZIČKE UMETNOSTI

MUZIKA I MEDIJI

MUZIKA I MEDIJI • Akademija umetnosti Novi Sad

DEPARTMAN MUZIČKE UMETNOSTI

PRODUKCIJA STUDIJSKOG PROGRAMA ETNOMUZIKOLOGIJA

PRODUKCIJA STUDIJSKOG PROGRAMA ETNOMUZIKOLOGIJA • Akademija umetnosti Novi Sad

DEPARTMAN MUZIČKE UMETNOSTI

SIMFONIJSKI ORKESTAR AKADEMIJE UMETNOSTI

SIMFONIJSKI ORKESTAR AKADEMIJE UMETNOSTI • Akademija umetnosti Novi Sad

DEPARTMAN MUZIČKE UMETNOSTI

ISTRAŽIVANJA STUDENATA STUDIJSKOG PROGRAMA ETNOMUZIKOLOGIJA

ISTRAŽIVANJA STUDENATA STUDIJSKOG PROGRAMA ETNOMUZIKOLOGIJA • Akademija umetnosti Novi Sad

PREV
NEXT

Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije • Projekat Akademija umetnosti u Novom Sadu

Emisija “Dobro jutro, Vojvodino”

Emisija "Dobro jutro, Vojvodino" gost: dr Ira Prodanov

AKTUELNO

VESTI, NAJAVE, AKTUELNOSTI...

KULTUROLOŠKI IDENTITETI

Departman muzičke umetnosti

Mešoviti hor Akademije umetnosti

Departman muzičke umetnosti

Muzika i mediji

Departman muzičke umetnosti

Simfonijski orkestar Akademije umetnosti

Departman muzičke umetnosti

Produkcija studijskog programa Etnomuzikologija

Departman likovnih umetnosti

Razlike

Departman dramskih umetnosti

Pozorište promena

Departman muzičke umetnosti

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI

PROJEKAT

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Umetnička produkcija na Akademiji umetnosti nikada nije predstavljala samo studijske „stepenice“ na kojima su se sretali nastavnici i učenici, već su njihovi ukupni rezultati bili sastavni deo kulturološke ponude grada Novog Sada, Autonomne pokrajine Vojvodine, i šire, Srbije i regiona.
Cilj je upravo arhiviranje, a potom naučno tumačenje umetničke produkcije naše najvažnije pokrajinske visokoškoske institucije usmerene na umetničko stvaralaštvo.

IRA PRODANOV

RUKOVODILAC PROJEKTA

KULTUROLOŠKI IDENTITETI

PROJEKAT
Projekat koji je 2016. godine odobren za finansiranje kao četvorogodišnji naučni projekat na konkursu Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine pod nazivom Kulturološki identiteti umetničke produkcije Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu-arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije (broj 114-451-1671/2016-01), predstavlja prvi podržan projekat ovog sekretarijata u oblasti istraživanja nauka o umetnostima.
PARTNERI I PODRŠKA
TOP