Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

1986

Mešoviti hor Akademije umetnosti

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 16.11.2016.
Ime i prezime člana tima: Marijana Kokanović Marković


1986

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Svečani koncert solista, zajedničkog mešovitog hora i simfonijskog orkestra studenata muzičkih akademija i fakulteta Jugoslavije
Datum i vreme umetničke produkcije: 24.05.1986. u 20.00h
Mesto umetničke produkcije: Oskar Riter (klavir), Mila Vilotijević (sopran), Irena Zarić (mezzosopran), Dragoslav Ilić (tenor), Bojan Knežević (bas), zajednički mešoviti hor i simfonijski orkestar studenata muzičkih akademija i fakulteta Jugoslavije, Mladen Jagušt (dirigent).
Saradnici: Hor i orkestar pripremili: Darinka Matić-Marović, Boris Černogubov, Laslo Horvat


Opis umetničke produkcije

F. List: Koncert za klavir i orkestar br. 1 u Es-duru
Allegro maestoso
Quasi adagio
Allegretto vivace-Allegro animato
Allegro marziale
Oskar Riter, klavir
student IV godina Muzičke akademije u Zagrebu
klasa: red. prof. Pavica Gvozdić

Pauza

V. A. Mocart: Rekvijem, za soliste, mešoviti hor i simfonijski orkestar

Requiem
Dies irae
Tuba mirum
Rex tremendae
Recordare
Confutatis
Lacrymosa
Domine Jesu
Hostias
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Mila Vilotijević, sopran
student I godine poslediplomskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu
klasa: docent Irina Arsikin
Irena Zarić, mezzosopran
student III godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu
klasa: red. prof. Biserka Cvejić
Dragoslav Ilić, tenor
student IV godine Akademije umetnosti u Novom Sadu
klasa: red. prof. Oktavian Enigaresku

Hor i orkestar pripremili: red. prof. Darinka Matić-Marović, vanr. prof. Boris Černogubov, vanr. prof. Laslo Horvat


Prilozi

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Koncert solista, mešovitog hora i simfonijskog orkestra Akademije umetnosti
Datum i vreme umetničke produkcije: 28.12.1986. (vreme nije navedeno u programu)
Mesto umetničke produkcije: Mala sala Srpskog narodnog pozorišta
Učesnici: Mešoviti hor i Simfonijski orkestar AUNS, Mladen Jagušt (dirigent), Anđela Saramandić (sopran), Marina Pavlović (sopran), Dragoslav Ilić (tenor), Bojan Knežević (bas).
Saradnici: Boris Černogubov (pripremio hor), Laslo Horvat (rukovodilac orkestra), Vladimir Milić (asistent dirigenta)


Opis umetničke produkcije

V. A. Mocart: Simfonija u D-duru K. V. 385 („Hafner“)
Allegro con spirito
Andante
Menuetto
Finale – Presto

V. A. Mocart: Koncert za klavir i orkestar u A-duru K. V. 488
Allegro
Adagio
Allegro assai
Solista: Konstantin Bogino

Pauza

V. A. Mocart: Misa u C-duru K. V. 317 („Krunidbena“)
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Solisti:
Anđela Saramandić, sopran
Marina Pavlović, sopran
Dragoslav Ilić, tenor
Bojan Knežević, bas


Prilozi

Preuzimanje objedinjenog materijala istraživanja na podprojektu Mešoviti hor Akademije umetnosti

Preuzimanje materijala Mešoviti hor Akademije umetnosti

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

TOP